All Posts Tagged Tag: ‘Aalim’

 • Quran2

  khalid kadri

  Haafidh Aalim —

  Read More

 • Quran7

  Muhammed Ridwaan Minty

  Haafidh Aalim -Mufti Yacoob Minty and Moulana Iqbal Makda-Mufti Yacoob Minty and Moulana Iqbal Makda

  Read More

 • Quran4

  Akhtar Ali

  Haafidh Aalim Mufti-Hifdh completed under Qari Shehri Sahib, completed Aalimiyah in 2010 and pursued two years of further studies in the Iftaa department under Mufti Radha Ul Haqq(DB) and Mufti Ilyas Sahib. Currently working and studying under the auspices of Hadhrat Ml S.Saloojee @ DUZ.-Hifdh completed under Qari Shehri Sahib, completed Aalimiyah in 2010 and pursued two years of further studies in the Iftaa department under Mufti Radha Ul Haqq(DB) and Mufti Ilyas Sahib. Currently working and studying under the auspices of Hadhrat Ml S.Saloojee @ DUZ.

  Read More

 • Quran7

  Umar Kaka

  Haafidh Aalim -Completed the Quran under Sheikh Abdullah Kabir in the Madinah Haram , Sheikh is an Ustadh in the Haram for over 44 Years and still currently teaches the Quran -Completed the Quran under Sheikh Abdullah Kabir in the Madinah Haram , Sheikh is an Ustadh in the Haram for over 44 Years and still currently teaches the Quran

  Read More

 • Quran6

  Moulana Sajjad Hathurani

  Haafidh Aalim —

  Read More

 • Quran4

  fudhail jeena

  Haafidh Aalim Qaari -Completed Hifdhul Quraan under Hafidh Nana of Brits.
  Completed Qiraat e Sab’aa under Marhoom Qari Isma’il Ishaq Rahimahullah.
  -Completed Hifdhul Quraan under Hafidh Nana of Brits.
  Completed Qiraat e Sab’aa under Marhoom Qari Isma’il Ishaq Rahimahullah.

  Read More

 • Quran3

  Muaz Bhyat

  Aalim Qaari -Qari Ayoub ishaaq, Qari saleh peck -Qari Ayoub ishaaq, Qari saleh peck

  Read More

 • Quran5

  Umar Ghareya

  Haafidh Aalim —

  Read More

 • Quran8

  Hamzah Matwad

  Haafidh Aalim Qaari -Hafiz Ebrahim Lorgat -Hafiz Ebrahim Lorgat

  Read More

 • Quran2

  suleman seedat

  Aalim – Taleemuddeen

  Read More

Page 1 of 41234»